Strategi

Her kommer en kort oppsummering av vår strategi. Denne vil fylles ut etter endt strategimøte 21.09.2020.