Fasadeskilt
Utforming av skilt skal alltid tilpasses byggets fasade. Det finnes en egen versjon av logoen til fasadeskilt som er fetet opp med tanke på produksjon.