Facebook
Alt som legges ut på Facebook skal designes i forhold til profil. Det er viktig å tenke kontrast og bruke profilens bredde for et variert uttrykk. Gulfargen benyttes til viktig informasjon.

Innlegg
Linker

Instagram
Alt som legges ut på Instagram skal designes i forhold til profil. Fokus på deling av prosjekter.

Story
En god miks av ufiltrert arbeidshverdag og et større fokus på stories som en nyhetskanal med designet innhold.