LAYOUT

Grid
Vårt grid består av kolonner i lik bredde med lik spacing. Total lengde på griden tilpasses mediet som skal designes. Designer står fritt til å benytte horisontal plassering i layouten.

Eksempler
Typografiske elementer, bilder osv skal plasseres i henhold til de kolonnene som er definert. Se eksempler på bruk under. Elementer plasseres kant i kant med de ulike kolonnemargene.