Bildestil
Bildene skal være kontrastfylte med fokus på lys og dempet tone. Det er viktig at når nye bilder skal tas benyttes eksisterende bildebank som mal for uttrykk.

Portrettbilder
Ved nye ansatte er det viktig å ha samme utsnitt og fokus på lokasjon, klær og lyssetting.