Logo

Plassering
Logoen skal plasseres på gitte posisjoner og størrelser i forhold til vår definerte grid for å holde en gjenkjennbar avsender.

Friområde
Det er viktig å beholde en minimumsavstand rundt logoen. Minste avstand er o-en i topp og bunn, og en rotert o i bredden.